L   A   V   I   K
strategi - markedsorientering - kommunikasjon - organisasjon

Berøringssoner. Der ulike fagområder vikles inn i hverandre, og da spesielt relasjonene mellom økonomi, strategi, markedsføring og organisasjonspsykologi. Helhetsperspektivet - hvilke konsekvenser disse overlappingene får når vi jobber med utviklingsprosesser i organisasjonene våre. Er det, for eksempel, mer markedsføring vi bør prioritere? Hvis utilfredsstillende driftsresultat kanskje ikke har med for lav  omsetning å gjøre, men derimot handler om kostnads- og produktivitetsutfordringer på grunn av dysfunksjonelt konfliktklima, dårlig psykososialt arbeidsmiljø, stort gjennomtrekk og høyt sykefravær?

Ledernytt: Ansattes subjektive jobbvirkelighet - ledelsesimplikasjoner
[persepsjon, tolkning, forestillingsverden og individtilpasset ledelse]

Ledernytt: Det var ikke min skyld! 
[årsaksforklarings- og fortolkningsmønstre, ledelse, organisasjonslæring og endringsorientering]
Dagens Næringsliv:  Hilsenekt er ingen storm i vannglass
[ledelsesperspektiv på håndhilsing, kulturutvikling og omdømmebygging] PDF

Ledernytt: Frykt, læring og endringsorientering
[angstreduksjon og læringsprosesser som forutsetning for endringsvilje]

NRK: Er menn og kvinner like fæle?
[ledelse, arbeidsmiljø, varslingsproblematikk og seksuell trakassering]
Dagens Næringsliv: Påpakning på jobb for privat ytring 
[makt, ytringsrom og represalier] PDF 
Stavanger Aftenblad: Maktskifte
[kjønn, ledelse, makt] PDF

Ledernytt: Farvel, mannsdominans
[scenarioer, heterogene organisasjoner, fremtidige ledelsesbehov]

Bergens Tidende: Utsett deg for alt du hater 
[perseptuelle seleksjonsmekanismer og konfliktklima] PDF

Bergens Tidende: Nei, den perfekte søknad finnes ikke
[rekrutteringsprosesser]

Nils Lavik
Seniorrådgiver, Næringshagen på Voss. Master i foretaksøkonomi fra Lunds universitet, spesialisering i markedsorientering og strategi. Bachelor i markedsføring og kommunikasjon fra Handelshøyskolen BI. Arbeids-, organisasjons-, personal- og motivasjonspsykologi fra Universitetet i Bergen.

Bakgrunn blant annet som markedsansvarlig i reiselivsbransjen, og senere som rådgiver.

 

post@nilslavik.no

|  97 11 72 73  |