L   A   V   I   K
strategi - markedsorientering - kommunikasjon - organisasjon 

Berøringssoner. Der ulike fagområder vikles inn i hverandre, og da spesielt relasjonene mellom økonomi, strategi, markedsføring og organisasjonspsykologi. Helhetsperspektivet - hvilke konsekvenser disse overlappingene får når vi jobber med utviklingsprosesser i organisasjonene våre. Er det, for eksempel, mer markedsføring vi bør prioritere? Hvis dårlig driftsresultat kanskje ikke har med for lav omsetning å gjøre, men derimot handler om kostnads- og produktivitetsutfordringer på grunn av dysfunksjonelt konfliktklima, dårlig psykososialt arbeidsmiljø, stort gjennomtrekk og høyt sykefravær?


Ledernytt: Livsbagasje, organisasjonsadferd og ledelsesimplikasjoner

[levd liv og jobbadferd]


Ledernytt: Ansattes subjektive jobbvirkelighet

[persepsjon, tolkning, forestillingsverden og individtilpasset ledelse]

 

Ledernytt: Det var ikke min skyld! 

[årsaksforklarings- og fortolkningsmønstre, ledelse, organisasjonslæring og endringsorientering]

 

Dagens Næringsliv:  Hilsenekt er ingen storm i vannglass

[ledelsesperspektiv på håndhilsing, kulturutvikling og omdømmebygging] PDF

 

Ledernytt: Frykt, læring og endringsorientering

[angstreduksjon og læringsprosesser som forutsetning for endringsvilje]

 

NRK: Er menn og kvinner like fæle?

[ledelse, arbeidsmiljø, varslingsproblematikk og seksuell trakassering]

Dagens Næringsliv: Påpakning på jobb for privat ytring

[makt, ytringsrom og represalier] PDF

 

Stavanger Aftenblad: Maktskifte

[kjønn, ledelse, makt] PDF

 

Ledernytt: Farvel, mannsdominans

[scenarioer, heterogene organisasjoner, fremtidige ledelsesbehov]

 

Bergens Tidende: Utsett deg for alt du hater 

[perseptuelle seleksjonsmekanismer og konfliktklima] PDF

 

Bergens Tidende: Nei, den perfekte søknad finnes ikke

[rekrutteringsprosesser]Nils Lavik

Seniorrådgiver forretningsutvikling, Næringshagen på Voss. Master i foretaksøkonomi fra Lunds universitet, spesialisering i markedsorientering og strategi. Bachelor i markedsføring og kommunikasjon fra Handelshøyskolen BI. Arbeids-, organisasjons-, personal- og motivasjonspsykologi fra Universitetet i Bergen.

Bakgrunn blant annet som markedsansvarlig i reiselivsbransjen, og senere som rådgiver.